Έναρξη προπονήσεων για Σ. Ν. Δ. Πειραιά

Θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση για την έναρξη του στίβου στον Πειραιά όταν ενημερωθούμε επίσημα από τους αρμόδιους φορείς για την οριστική παραχώρηση χρήσης της εγκατάστασης.